User Tools

Site Tools


0214701553-001553k-b

Kỳ Bá là một phường của thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Phường nằm ở trung tâm thành phố Thái Bình, bên bờ Tây Nam sông Trà Lý, tiếp giáp với các phường xã sau: phường Hoàng Diệu ở phía Đông Bắc (ranh giới là sông Trà Lý), phường Lê Hồng Phong ở phía Bắc, phường Đề Thám ở phía Tây Bắc, phường Quang Trung ở phía Tây, xã Vũ Chính ở phía Nam, phường Trần Lãm ở phía Đông. Phường Kỳ Bá chạy dài theo hướng Tây Nam-Đông Bắc.[1]

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam, Thái Bình (Administrative Atlas).
0214701553-001553k-b.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)