User Tools

Site Tools


0214202970-002970trinay

Trinay

Trinay trên bản đồ Pháp
Trinay

Trinay

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Artenay Thống kê Độ cao 120–132 m (394–433 ft) Diện tích đất1 17,22 km2 (6,65 sq mi) Nhân khẩu2 204  (2006)  - Mật độ 12 /km2 (31 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45330/ 45410 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0214202970-002970trinay.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)