User Tools

Site Tools


0214002750-002750souternon

Souternon

Souternon trên bản đồ Pháp
Souternon

Souternon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Germain-Laval Xã (thị) trưởng Jean-Louis Gaillard Thống kê Độ cao 383–581 m (1.257–1.906 ft)
(bình quân 510 m/1.670 ft) Diện tích đất1 17,05 km2 (6,58 sq mi) Nhân khẩu2 310  (1999)  - Mật độ 18 /km2 (47 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42303/ 42260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0214002750-002750souternon.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)