User Tools

Site Tools


0213702696-002696sebadoris-fragilis

Sebadoris fragilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
Liên họ (superfamilia) Doridoidea
(không phân hạng) nhánh Heterobranchia
nhánh Euthyneura
nhánh Nudipleura
nhánh Nudibranchia
Họ (familia) Discodorididae
Chi (genus) Sebadoris
Loài (species) S. fragilis
Danh pháp hai phần
Sebadoris fragilis
(Alder & Hancock, 1864)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Sebadoris fragilis là một loài sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Discodorididae.[2]

0213702696-002696sebadoris-fragilis.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)