User Tools

Site Tools


0213301076-001076goujounac

Goujounac

Goujounac trên bản đồ Pháp
Goujounac

Goujounac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Cazals Xã (thị) trưởng Jacques Roux
(2001–2008) Thống kê Độ cao 130–306 m (427–1.004 ft)
(bình quân 254 m/833 ft) Diện tích đất1 10,38 km2 (4,01 sq mi) Nhân khẩu2 199  (1999)  - Mật độ 19 /km2 (49 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46126/ 46250 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0213301076-001076goujounac.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)