User Tools

Site Tools


0213003056-003056vannes-sur-cosson

Vannes-sur-Cosson

Vannes-sur-Cosson trên bản đồ Pháp
Vannes-sur-Cosson

Vannes-sur-Cosson

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Jargeau Xã (thị) trưởng Jean-Claude Galliard
(2008–2014) Thống kê Độ cao 119–148 m (390–486 ft) Diện tích đất1 35,65 km2 (13,76 sq mi) Nhân khẩu2 579  (2006)  - Mật độ 16 /km2 (41 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45331/ 45510 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0213003056-003056vannes-sur-cosson.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)