User Tools

Site Tools


0212902069-002069nadaillac-de-rouge

Nadaillac-de-Rouge

Nadaillac-de-Rouge trên bản đồ Pháp
Nadaillac-de-Rouge

Nadaillac-de-Rouge

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Gourdon Tổng Canton of Payrac Xã (thị) trưởng Francis Chastrusse
(2008–2014) Thống kê Độ cao 86–273 m (282–896 ft)
(bình quân 180 m/590 ft) Diện tích đất1 7,73 km2 (2,98 sq mi) Nhân khẩu2 101  (1999)  - Mật độ 13 /km2 (34 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46209/ 46350 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0212902069-002069nadaillac-de-rouge.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)