User Tools

Site Tools


0212802743-002743sorbiers-loire

Sorbiers

Sorbiers trên bản đồ Pháp
Sorbiers

Sorbiers

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Héand Xã (thị) trưởng Raymond Joassard
(2008–2014) Thống kê Độ cao 435–822 m (1.427–2.697 ft)
(bình quân 520 m/1.710 ft) Diện tích đất1 12,19 km2 (4,71 sq mi) Nhân khẩu2 7.556  (2006)  - Mật độ 620 /km2 (1.600 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42302/ 42290 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0212802743-002743sorbiers-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)