User Tools

Site Tools


0211000967-000967farnay

Farnay

Farnay trên bản đồ Pháp
Farnay

Farnay

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng La Grand-Croix Xã (thị) trưởng Gérard Couturier (PR)
(2008–2014) Thống kê Độ cao 315–792 m (1.033–2.598 ft)
(bình quân 445 m/1.460 ft) Diện tích đất1 7,93 km2 (3,06 sq mi) Nhân khẩu2 1.139  (1999)  - Mật độ 144 /km2 (370 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42093/ 42320 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0211000967-000967farnay.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)