User Tools

Site Tools


0210002034-002034montredon

Montredon

Montredon trên bản đồ Pháp
Montredon

Montredon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Figeac-Est Xã (thị) trưởng Michèle Buze
(2008–2014) Thống kê Độ cao 240–505 m (787–1.657 ft) Diện tích đất1 11,78 km2 (4,55 sq mi) Nhân khẩu2 286  (1999)  - Mật độ 24 /km2 (62 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46207/ 46270 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0210002034-002034montredon.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)