User Tools

Site Tools


0209301093-001093gu-thary

Guéthary

Guéthary trên bản đồ Pháp
Guéthary

Guéthary

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng Saint-Jean-de-Luz Xã (thị) trưởng Albert Larrousset
(2001–2008) Thống kê Độ cao 0–73 m (0–240 ft)
(bình quân 40 m/130 ft) Diện tích đất1 1 km2 (0,39 sq mi) Nhân khẩu2 1.365  (2006)  - Mật độ 1.365 /km2 (3.540 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64249/ 64210 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0209301093-001093gu-thary.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)