User Tools

Site Tools


0206800936-000936essertines-en-donzy

Essertines-en-Donzy

Essertines-en-Donzy trên bản đồ Pháp
Essertines-en-Donzy

Essertines-en-Donzy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Christian Faure
(2008–2014) Thống kê Độ cao 456–590 m (1.496–1.936 ft)
(bình quân 535 m/1.755 ft) Diện tích đất1 6,97 km2 (2,69 sq mi) Nhân khẩu2 434  (1999)  - Mật độ 62 /km2 (160 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42090/ 42360 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0206800936-000936essertines-en-donzy.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)