User Tools

Site Tools


0206402022-002022montereina-branneri

Montereina branneri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
Liên họ (superfamilia) Doridoidea
(không phân hạng) nhánh Heterobranchia
nhánh Euthyneura
nhánh Nudipleura
nhánh Nudibranchia
Họ (familia) Discodorididae
Chi (genus) Montereina
Loài (species) M. branneri
Danh pháp hai phần
Montereina branneri
(MacFarland, 1909)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
 • Discodoris branneri MacFarland, 1909 (danh pháp gốc)
 • Discodoris evelinae Er. Marcus, 1955
 • Discodoris hedgpethi Marcus & Marcus, 1960

Montereina branneri là một loài sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Discodorididae.[2]

Mục lục

 • 1 Miêu tả
 • 2 Môi trường sống
 • 3 Chú thích
 • 4 Tham khảo

Ciều dài lớn nhất được ghi lại là 110 mm.[3]

Độ sâu lớn nhất được ghi lại là 0 m.[3] Độ sâu tối đa được ghi nhận là 7 m.[3]

 1. ^ Gofas, S.; Bouchet, P.; Rosenberg, G. (2014). Discodoris branneri MacFarland, 1909. Truy cập through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=532745 on 2015-03-06
 2. ^ Bouchet P. & Rocroi J.-P. (Ed.); Frýda J., Hausdorf B., Ponder W., Valdes A. & Warén A. 2005. Classification và nomenclator of gastropod families. Malacologia: International Journal of Malacology, 47(1-2). ConchBooks: Hackenheim, Germany. ISBN 3-925919-72-4. ISSN 0076-2997. 397 pp. http://www.vliz.be/Vmdcdata/imis2/ref.php?refid=78278
 3. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" và Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
 • Dữ liệu liên quan tới Montereina branneri tại Wikispecies
0206402022-002022montereina-branneri.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)