User Tools

Site Tools


0205703089-003089viglain

Viglain

Huy hiệu của Viglain
Viglain trên bản đồ Pháp
Viglain

Viglain

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans (avant 1926 Gien) Tổng Sully-sur-Loire Xã (thị) trưởng René Hodeau
(2001–2007) Thống kê Độ cao 130 m (430 ft) bình quân Diện tích đất1 39,99 km2 (15,44 sq mi) Nhân khẩu2 873  (2006)  - Mật độ 22 /km2 (57 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45337/ 45600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0205703089-003089viglain.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)