User Tools

Site Tools


0205301617-001617la-muraz

La Muraz

La Muraz trên bản đồ Pháp
La Muraz

La Muraz

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Reignier-Ésery Xã (thị) trưởng Noël Jacquemoud
(2008–2014) Thống kê Độ cao 537–1.303 m (1.762–4.275 ft) Diện tích đất1 14,38 km2 (5,55 sq mi) Nhân khẩu2 700  (1999)  - Mật độ 49 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74193/ 74560 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0205301617-001617la-muraz.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)