User Tools

Site Tools


0204600989-000989flaujac-poujols

Flaujac-Poujols

Flaujac-Poujols trên bản đồ Pháp
Flaujac-Poujols

Flaujac-Poujols

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Lalbenque Xã (thị) trưởng Bernard Lafon
(2008–2014) Thống kê Độ cao 144–295 m (472–968 ft) Diện tích đất1 12,64 km2 (4,88 sq mi) Nhân khẩu2 672  (2007)  - Mật độ 53 /km2 (140 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46105/ 46090 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0204600989-000989flaujac-poujols.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)