User Tools

Site Tools


0204203091-003091villamblain

Villamblain

Villamblain trên bản đồ Pháp
Villamblain

Villamblain

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Patay Xã (thị) trưởng Thierry Claveau
(2008–2014) Thống kê Độ cao 119–135 m (390–443 ft) Diện tích đất1 25,95 km2 (10,02 sq mi) Nhân khẩu2 271  (2006)  - Mật độ 10 /km2 (26 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45337/ 45310 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0204203091-003091villamblain.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)