User Tools

Site Tools


0204002475-002475roche-la-moli-re

Roche-la-Molière

Du Sagnat.png Le puits du Sagnat.
Roche-la-Molière trên bản đồ Pháp
Roche-la-Molière

Roche-la-Molière

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Étienne-Nord-Ouest-2 Xã (thị) trưởng Marie-Hélène Sauzéa
(2008–2014) Thống kê Độ cao 469–700 m (1.539–2.297 ft) Diện tích đất1 17,44 km2 (6,73 sq mi) Nhân khẩu2 10.365  (2006)  - Mật độ 594 /km2 (1.540 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42189/ 42230 Website http://www.rochelamoliere.com/ 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0204002475-002475roche-la-moli-re.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)