User Tools

Site Tools


0202702476-002476roche-loire

Roche

Roche trên bản đồ Pháp
Roche

Roche

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Montbrison Xã (thị) trưởng Philippe Gourbière Thống kê Độ cao 756–1.418 m (2.480–4.652 ft)
(bình quân 945 m/3.100 ft) Diện tích đất1 23,33 km2 (9,01 sq mi) Nhân khẩu2 253  (1999)  - Mật độ 11 /km2 (28 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42188/ 42600 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0202702476-002476roche-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)