User Tools

Site Tools


0201503102-003102villemoutiers

Villemoutiers

Villemoutiers trên bản đồ Pháp
Villemoutiers

Villemoutiers

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Montargis Tổng Bellegarde Xã (thị) trưởng Gérard Petit
(2008–2014) Thống kê Độ cao 91–106 m (299–348 ft) Diện tích đất1 16,18 km2 (6,25 sq mi) Nhân khẩu2 496  (2006[1])  - Mật độ 31 /km2 (80 /sq mi) 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0201503102-003102villemoutiers.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)