User Tools

Site Tools


0201402282-002282planioles

Planioles

Planioles trên bản đồ Pháp
Planioles

Planioles

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Figeac Tổng Canton of Figeac-Ouest Xã (thị) trưởng Raymond Aurières
(2001–2008) Thống kê Độ cao 217–490 m (712–1.608 ft)
(bình quân 230 m/750 ft) Diện tích đất1 5,85 km2 (2,26 sq mi) Nhân khẩu2 385  (1999)  - Mật độ 66 /km2 (170 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46221/ 46100 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0201402282-002282planioles.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)