User Tools

Site Tools


0201000020-000020-coche

Écoche

Écoche trên bản đồ Pháp
Écoche

Écoche

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Belmont-de-la-Loire Xã (thị) trưởng Jean-Paul Defaye
(2001–2008) Thống kê Độ cao 373–791 m (1.224–2.595 ft)
(bình quân 430 m/1.410 ft) Diện tích đất1 11,7 km2 (4,5 sq mi) Nhân khẩu2 413  (1999)  - Mật độ 35 /km2 (91 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42086/ 42670 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0201000020-000020-coche.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)