User Tools

Site Tools


0199902272-002272pinsac

Pinsac

Pinsac trên bản đồ Pháp
Pinsac

Pinsac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Souillac Xã (thị) trưởng Philippe Mouraud
(2001–2008) Thống kê Độ cao 80–329 m (262–1.079 ft)
(bình quân 1.153 m/3.783 ft) Diện tích đất1 19,69 km2 (7,60 sq mi) Nhân khẩu2 710  (1999)  - Mật độ 36 /km2 (93 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46220/ 46200 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0199902272-002272pinsac.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)