User Tools

Site Tools


0199602471-002471rive-de-gier

Rive-de-Gier

Rive-de-Gier trên bản đồ Pháp
Rive-de-Gier

Rive-de-Gier

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Rive-de-Gier Xã (thị) trưởng Jean-Claude Charvin (PR)
(2008–2014) Thống kê Độ cao 227–394 m (745–1.293 ft)
(bình quân 260 m/850 ft) Diện tích đất1 7,33 km2 (2,83 sq mi) Nhân khẩu2 14.383  (1999)  - Mật độ 1.962 /km2 (5.080 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42186/ 42800 Website Site de la ville de Rive-de-Gier 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0199602471-002471rive-de-gier.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)