User Tools

Site Tools


0199100165-000165aphelodoris-varia

Aphelodoris varia
Aphelodoris varia.jpg

Aphelodoris varia

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Heterobranchia
nhánh Euthyneura
nhánh Nudipleura
nhánh Nudibranchia
Liên họ (superfamilia) Doridoidea
Họ (familia) Discodorididae
Chi (genus) Aphelodoris
Loài (species) A. varia
Danh pháp hai phần
Aphelodoris varia
(Abraham, 1877)

Aphelodoris varia là một loài sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng không vỏ sống ở biển trong họ Discodorididae.

  • Dữ liệu liên quan tới Aphelodoris varia tại Wikispecies
  • Info at SeaSlugForum [1]
0199100165-000165aphelodoris-varia.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)