User Tools

Site Tools


0198901358-001358hasparren

Hasparren

Hasparren trên bản đồ Pháp
Hasparren

Hasparren

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Bayonne Tổng Hasparren
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Beñat Inchauspé
(2008–2014) Thống kê Độ cao 7–610 m (23–2.001 ft)
(bình quân 89 m/292 ft) Diện tích đất1 77,01 km2 (29,73 sq mi) Nhân khẩu2 5.742  (2006)  - Mật độ 75 /km2 (190 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64256/ 64240 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0198901358-001358hasparren.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)