User Tools

Site Tools


0198802737-002737soccsksargen

SOCCSKSARGEN là một vùng của Philippines. Vùng nằm ở trung tâm của đảo Mindanao. Tên của Vùng được ghép từ tên của 4 tỉnh và 1 thành phố trực thuộc là Nam Cotabato (SOuth Cotabato), Cotabato, Sultan Kudarat, SARangani và Thành phố GENeral Santos. Trung tâm Vùng là Thành phố Koronadal. Thành phố Cotabato tuy nằm sâu trong tỉnh Maguidanao nhưng là một phần của Vùng SOCCKSARGEN, và dộc lập so với tỉnh này. Tỉnh Maguindanao là một phần của một vùng khác là Vùng tự trị Hồi giáo Mindanao. Toàn bộ Vùng và tỉnh Maguindanao đã từng là các đơn vị hành chính của tỉnh Cotaboto cũ.

Tỉnh/Thành phố Thủ phủ Dân số
(2000)
Diện tích
(km²)
Mật độ
(trên km²)
Cotabato Kidapawan 958.643 6.565,9 146,0
Sarangani Alabel 410.622 2.980,0 137,8
Nam Cotabato Koronadal 690.728 3.996,1 172,9
Sultan Kudarat Isulan 586.505 4.714,8 124,4
Thành phố Cotabato1 163.849 175,99 931,0
General Santos City2 411.822 492,86 835,6

SOCCSKSARGEN có 3 thành phố hợp thành.

0198802737-002737soccsksargen.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)