User Tools

Site Tools


0196800814-000814dargoire

Dargoire

Dargoire trên bản đồ Pháp
Dargoire

Dargoire

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Rive-de-Gier Xã (thị) trưởng Robert Guedet
(2001–2008) Thống kê Độ cao 189–335 m (620–1.099 ft)
(bình quân 245 m/804 ft) Diện tích đất1 1,92 km2 (0,74 sq mi) Nhân khẩu2 409  (1999)  - Mật độ 213 /km2 (550 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42083/ 42800 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0196800814-000814dargoire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)