User Tools

Site Tools


0195902219-002219pern-lot

Pern

Pern trên bản đồ Pháp
Pern

Pern

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Castelnau-Montratier Xã (thị) trưởng Jean-Pierre Lafage
(2008–2014) Thống kê Độ cao 198–325 m (650–1.066 ft)
(bình quân 279 m/915 ft) Diện tích đất1 25,66 km2 (9,91 sq mi) Nhân khẩu2 350  (1999)  - Mật độ 14 /km2 (36 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46217/ 46170 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0195902219-002219pern-lot.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)