User Tools

Site Tools


0195703113-003113villevoques

Villevoques

Villevoques trên bản đồ Pháp
Villevoques

Villevoques

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận de Montargis Tổng de Châlette-sur-Loing Xã (thị) trưởng Claude Viero
(2001–2007) Thống kê Độ cao 88–114 m (289–374 ft) Diện tích đất1 5,06 km2 (1,95 sq mi) Nhân khẩu2 210  (2006)  - Mật độ 42 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45343/ 45700 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0195703113-003113villevoques.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)