User Tools

Site Tools


0194202210-002210payrignac

Payrignac

Payrignac trên bản đồ Pháp
Payrignac

Payrignac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Gourdon Xã (thị) trưởng Roger Gaydou
(2001–2008) Thống kê Độ cao 95–232 m (312–761 ft)
(bình quân 150 m/490 ft) Diện tích đất1 21,64 km2 (8,36 sq mi) Nhân khẩu2 589  (1999)  - Mật độ 27 /km2 (70 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46216/ 46300 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0194202210-002210payrignac.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)