User Tools

Site Tools


0193900737-000737cuzieu-loire

Cuzieu

Cuzieu trên bản đồ Pháp
Cuzieu

Cuzieu

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Galmier Xã (thị) trưởng Mr Noailly
(2001–2008) Thống kê Độ cao 348–390 m (1.142–1.280 ft)
(bình quân 342 m/1.122 ft) Diện tích đất1 11,51 km2 (4,44 sq mi) Nhân khẩu2 1.389  (1999)  - Mật độ 121 /km2 (310 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42081/ 42330 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0193900737-000737cuzieu-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)