User Tools

Site Tools


0193702001-002001monnetier-mornex

Monnetier-Mornex

View from my Window at Mornex.jpg Painting of Mornex by J. Ruskin
Monnetier-Mornex trên bản đồ Pháp
Monnetier-Mornex

Monnetier-Mornex

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Reignier-Ésery Xã (thị) trưởng Philippe Maume
(2008–2014) Thống kê Độ cao 406–1.268 m (1.332–4.160 ft) Diện tích đất1 11,4 km2 (4,4 sq mi) Nhân khẩu2 1.792  (1999)  - Mật độ 157 /km2 (410 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74185/ 74560 Website Monnetier-mornex-esserts.com 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0193702001-002001monnetier-mornex.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)