User Tools

Site Tools


0193600671-000671cordon-haute-savoie

Cordon

Cordon & Mont Blanc 1.JPG Le village de Cordon au premier plan avec la chaîne du Mont-Blanc en arrière-plan.
Cordon trên bản đồ Pháp
Cordon

Cordon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville Tổng Canton of Sallanches Xã (thị) trưởng Serge Paget
(2008–2014) Thống kê Độ cao 580–2.520 m (1.900–8.270 ft) Diện tích đất1 22,35 km2 (8,63 sq mi) Nhân khẩu2 1.013  (2006)  - Mật độ 45 /km2 (120 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74089/ 74700 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0193600671-000671cordon-haute-savoie.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)