User Tools

Site Tools


0193301007-001007frayssinhes

Frayssinhes

Frayssinhes trên bản đồ Pháp
Frayssinhes

Frayssinhes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Figeac Tổng Canton of Saint-Céré Xã (thị) trưởng Roland Tournemire
(2008–2014) Thống kê Độ cao 170–542 m (558–1.778 ft)
(bình quân 340 m/1.120 ft) Diện tích đất1 12,15 km2 (4,69 sq mi) Nhân khẩu2 190  (1999)  - Mật độ 16 /km2 (41 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46115/ 46400 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0193301007-001007frayssinhes.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)