User Tools

Site Tools


0193102445-002445reilhac-lot

Reilhac

Reilhac trên bản đồ Pháp
Reilhac

Reilhac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Livernon Xã (thị) trưởng Jacques Couderq
(2008–2014) Thống kê Độ cao 312–396 m (1.024–1.299 ft) Diện tích đất1 12,98 km2 (5,01 sq mi) Nhân khẩu2 163  (2006)  - Mật độ 13 /km2 (34 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46235/ 46500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0193102445-002445reilhac-lot.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)