User Tools

Site Tools


0192501993-001993minzier

Minzier

Minzier trên bản đồ Pháp
Minzier

Minzier

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Frangy Xã (thị) trưởng Raymond Courlet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 456–750 m (1.496–2.461 ft) Diện tích đất1 8,79 km2 (3,39 sq mi) Nhân khẩu2 700  (1999)  - Mật độ 80 /km2 (210 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74184/ 74270 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0192501993-001993minzier.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)