User Tools

Site Tools


0191302638-002638saint-sixte-loire

Saint-Sixte

Saint-Sixte trên bản đồ Pháp
Saint-Sixte

Saint-Sixte

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Boën Xã (thị) trưởng Philippe Essertel Thống kê Độ cao 390–656 m (1.280–2.152 ft)
(bình quân 607 m/1.991 ft) Diện tích đất1 15,35 km2 (5,93 sq mi) Nhân khẩu2 583  (1999)  - Mật độ 38 /km2 (98 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42288/ 42130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0191302638-002638saint-sixte-loire.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)