User Tools

Site Tools


0189802635-002635saint-sauveur-en-rue

Saint-Sauveur-en-Rue

Saint-Sauveur-en-Rue trên bản đồ Pháp
Saint-Sauveur-en-Rue

Saint-Sauveur-en-Rue

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Bourg-Argental Xã (thị) trưởng Charles Erick Barralon
(2001–2008) Thống kê Độ cao 600–1.359 m (1.969–4.459 ft)
(bình quân 730 m/2.400 ft) Diện tích đất1 30,26 km2 (11,68 sq mi) Nhân khẩu2 1.105  (1999)  - Mật độ 37 /km2 (96 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42287/ 42220 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0189802635-002635saint-sauveur-en-rue.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)