User Tools

Site Tools


0187600961-000961f-as

Féas

Féas trên bản đồ Pháp
Féas

Féas

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Oloron-Sainte-Marie Tổng Aramits Xã (thị) trưởng Auguste Lucien Maunas
(2008–2014) Thống kê Độ cao 211–475 m (692–1.558 ft) Diện tích đất1 13,71 km2 (5,29 sq mi) Nhân khẩu2 381  (2006)  - Mật độ 28 /km2 (73 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64225/ 64570 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0187600961-000961f-as.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)