User Tools

Site Tools


0187301053-001053gigouzac

Gigouzac

Gigouzac trên bản đồ Pháp
Gigouzac

Gigouzac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Catus Xã (thị) trưởng Christian Molinié
(2001–2008) Thống kê Độ cao 210–376 m (689–1.234 ft)
(bình quân 220 m/720 ft) Diện tích đất1 9,91 km2 (3,83 sq mi) Nhân khẩu2 176  (1999)  - Mật độ 18 /km2 (47 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46119/ 46150 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0187301053-001053gigouzac.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)