User Tools

Site Tools


0186000264-000264ayn-savoie

Ayn, Savoie

Hành chính
Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp
Vùng
Tỉnh
Thống kê

Ayn, Savoie là một thuộc tỉnh Savoie trong vùng Auvergne-Rhône-Alpes ở đông nam nước Pháp.

  • Commune của tỉnh Savoie
  • INSEE
  • IGN
0186000264-000264ayn-savoie.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)