User Tools

Site Tools


0185602411-002411puybrun

Puybrun

Puybrun trên bản đồ Pháp
Puybrun

Puybrun

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Bretenoux Xã (thị) trưởng Jacques Lorblanchet
(2001–2008) Thống kê Độ cao 125–266 m (410–873 ft)
(bình quân 155 m/509 ft) Diện tích đất1 4,36 km2 (1,68 sq mi) Nhân khẩu2 733  (1999)  - Mật độ 168 /km2 (440 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46229/ 46130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0185602411-002411puybrun.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)