User Tools

Site Tools


0185202353-002353pouilly-les-nonains

Pouilly-les-Nonains

Pouilly-les-Nonains trên bản đồ Pháp
Pouilly-les-Nonains

Pouilly-les-Nonains

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Roanne-Sud Xã (thị) trưởng Bernard Thivend Thống kê Độ cao 308–354 m (1.010–1.161 ft)
(bình quân 327 m/1.073 ft) Diện tích đất1 10,23 km2 (3,95 sq mi) Nhân khẩu2 1.598  (1999)  - Mật độ 156 /km2 (400 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42176/ 42155 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0185202353-002353pouilly-les-nonains.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)