User Tools

Site Tools


0185000700-000700coutouvre

Coutouvre

Coutouvre trên bản đồ Pháp
Coutouvre

Coutouvre

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Perreux Thống kê Độ cao 303–538 m (994–1.765 ft)
(bình quân 450 m/1.480 ft) Diện tích đất1 21,87 km2 (8,44 sq mi) Nhân khẩu2 1.024  (1999)  - Mật độ 47 /km2 (120 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42074/ 42460 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0185000700-000700coutouvre.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)