User Tools

Site Tools


0183902352-002352pouilly-l-s-feurs

Pouilly-lès-Feurs

Pouilly-lès-Feurs trên bản đồ Pháp
Pouilly-lès-Feurs

Pouilly-lès-Feurs

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Brigitte Bratko Thống kê Độ cao 338–526 m (1.109–1.726 ft)
(bình quân 362 m/1.188 ft) Diện tích đất1 13,03 km2 (5,03 sq mi) Nhân khẩu2 989  (1999)  - Mật độ 76 /km2 (200 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42175/ 42110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0183902352-002352pouilly-l-s-feurs.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)