User Tools

Site Tools


0183601957-001957menthon-saint-bernard

Menthon-Saint-Bernard

Menthon-saint-bernard.jpg Menthon-Saint-Bernard seen from the lac d'Annecy
Menthon-Saint-Bernard trên bản đồ Pháp
Menthon-Saint-Bernard

Menthon-Saint-Bernard

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Annecy Tổng Annecy-le-Vieux Xã (thị) trưởng Antoine de Menthon
(2008–2014) Thống kê Độ cao 443–1.229 m (1.453–4.032 ft) Diện tích đất1 4,51 km2 (1,74 sq mi) Nhân khẩu2 1.668  (1999)  - Mật độ 370 /km2 (960 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74176/ 74290 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0183601957-001957menthon-saint-bernard.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)