User Tools

Site Tools


0182502371-002371prudhomat

Prudhomat

Castelnau-Bretenoux 3.jpg Château de Castelnau-Bretenoux
Prudhomat trên bản đồ Pháp
Prudhomat

Prudhomat

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Bretenoux Xã (thị) trưởng Francis Ayroles
(2001–2008) Thống kê Độ cao 120–267 m (394–876 ft)
(bình quân 158 m/518 ft) Diện tích đất1 12,39 km2 (4,78 sq mi) Nhân khẩu2 648  (1999)  - Mật độ 52 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46228/ 46130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0182502371-002371prudhomat.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)