User Tools

Site Tools


0182402630-002630saint-rirand

Saint-Rirand

Saint-Rirand trên bản đồ Pháp
Saint-Rirand

Saint-Rirand

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Haon-le-Châtel Xã (thị) trưởng Nicole Mouiller Thống kê Độ cao 486–1.035 m (1.594–3.396 ft)
(bình quân 590 m/1.940 ft) Diện tích đất1 16,43 km2 (6,34 sq mi) Nhân khẩu2 110  (1999)  - Mật độ 7 /km2 (18 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42281/ 42370 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0182402630-002630saint-rirand.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)