User Tools

Site Tools


0182302345-002345poncins

Poncins

Poncins trên bản đồ Pháp
Poncins

Poncins

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Julien Duché
(2001–2008) Thống kê Độ cao 331–393 m (1.086–1.289 ft)
(bình quân 330 m/1.080 ft) Diện tích đất1 20,63 km2 (7,97 sq mi) Nhân khẩu2 754  (1999)  - Mật độ 37 /km2 (96 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42174/ 42110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0182302345-002345poncins.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)